Posty

E jak Ephesite

Wyniki wyzwania C jak Czaroit

D jak diament - ostatnia przypominajka!

D jak Diament - przypominajka

D jak Diament

C jak Czaroit - Przypominajka

C jak Czaroit - przypominajka

Wyniki wyzwania B jak Bursztyn